Norge er i en unntakstilstand pga. coronaviruset. Alle fysiske aktiviteter, dvs. klubbkvelder og andre sammenkomster der medlemmer møtes fysisk, avlyses inntil videre.

Aktiviteter som månedens bilde, og andre fotokonkurranser, vil bli gjennomført som normalt. Dette gjennomføres jo elektronisk og representerer følgelig ingen smittefare. Ta vare på deg selv og vis hensyn til dine medmennesker i denne alvorlige situasjonen.

Med vennlig hilsen Lillehammer Kameraklubb