Klubbaktiviteter


Lillehammer kameraklubb har faste medlemsmøter som i hovedsak kan deles inn i:

I tillegg arrangerer klubben fototurer og andre aktiviteter for klubbens deltakere samt tar på seg ulike fotooppdrag i egen region.