Klubbkvelder


Klubbkvelder 2021

Klubbkvelder arrangeres første tirsdag i måneden kl. 19:00.
Gjennstående kvelder for 2021 er:

7. september

5. oktober

2. november

7. desember

Her kjører vi en gjennomgang av månedens bilde og andre konkurranser med innlagt kaffepause. Hver klubbkveld inneholder også «portfolio» som forgår ved at et klubbmedlem får inntil 20 minutter til å presenterer bilder i form av et bildekåseri eller en bildekarusell (bilder og musikk).

Dersom medlemmene har forslag til andre aktiviteter er klubben positiv til det!