Foredrag med Per Ottar Walderhaug den 10. mars


På klubbcafè 10. mars får vi besøk fra Biofoto Indre Østland til felles inspirasjon og erfaringsutveksling.

Leder for Biofotos lokallag Gunnar Veastad, vil fortelle litt om Biofoto og har i tillegg invitert med seg Per Ottar Walderhaug til å holde foredrag om foto og naturfoto (ca. 30 minutter).

Dette blir spennende, vel møtt!