Konkurranseregler


Regler, juryering og andre innleveringer

Konkurranseregler

Digitalbilder leveres til alle konkurranser.
Digitale bilder i størrelse 2400 piksler på lengste side
. Author må til enkelte konkurranser kunne etterlevere bildene i full størrelse.

MERKING OG BRUK AV ARKIVBILDER
Alle bilder må merkes iht. reglene, bilder som ikke er korrekt merket blir refusert.
Deltakende bilde får karantene i to år etter deltakelse i en konkurranse.

Bildeantall: (maks) som kan leveres til konkurransene:

  1. Månedens bilde – 2 bilde
  2. Klubbkonkurranse vår og høst 3 bilder eller 1 kolleksjon med 3 bilder (alternerer)
  3. Etikett (høydeformat) 1 bilde
  4. Kalender 13 bilder (liggende format)
  5. Konkurransen for nye medlemmer 2 bilder

Følgende gjelder for de forskjellige konkurransene, husk bruk korrekt fortegn på merking av bilder. (eks. Månedens bilde = mb) se også siden for bildemerking.

Månedens bilde, mb
Temaer og fritt motiv
Temaer plukkes ut etter forslag fra medlemmene.
(når og hva finner du under konkurranser og tema)
Antall : 2 bilde

Klubbkonkurransene, kk
Vår og høst
Kolleksjon eller Fast motiv / tema vekslende.
Antall: 3 bilder til hver av konkurransene, den ene skal leveres som kolleksjon

Etikettkonkurransen, et 
Fritt motiv
Kun høydeformat aksepteres.
Målet er å få en etikett på en vinflaske som brukes til premiering og som gave.
Vinneren velger en vin, rød eller hvit innenfor en kostnadsramme som etiketten skal pryde kommende år.
Antall: 1 bilder

Andre konkurranser

Nye medlemmer, nm
En konkurranse der nye medlemmer kan prøve seg mot hverandre, inntil 2 ganger pr år, temabundet.
Antall: 2 bilder

Andre bildeleveringer og oppdrag

Kalender, ka
Lillehammerkalenderen, i samarbeid med Lillehammer kommune.
Kan være temabundet og reflektere gjenkjennelighet til kommunen.
Kun breddeformat aksepteres.
Antall: 13 bilder

Klubbkafé, kafe
Vi møtes og diskuterer hverandres bilder, gir konstruktiv kritikk, og målet er å lære av hverandre og få tips og triks