Kontakt


Årsmøte velger hvert år medlemmer til styret, alle styremedlemmer velges for to år.
For å sikre kontinuitet er deler av styret på valg hvert annet år.
Dette sikrer at ikke alle rollene i styret skiftes samme året.

Styret valgt 2020 – 2022

 

Leder Leslie Begby 916 59 419
Konkurranseansvarlig Øystein Nordås 957 02 237
Kasserer Wenche Klåpbakken 479 06 478
Sekretær Jon Arne Sponga 958 59 349
Aktivitetsansvarlig/ Nesteleder Jonny Berg 951 68 678
Webansvarlig Lars Teppan Johansen 473 34 777
Varamedlem Anne Marit Eide 997 31 743

Kontakt styret