Panorama, lyst til å prøve?


panorama 800

 

 

 

 

Lage panorama-bilder i Adobe Photoshop

Du trenger minimum 2 eller helst flere bilder som egner seg til å lage panorama med. Flere elementer imot kantene bør derfor være noe overlappende.

 • I Photoshop finner du File > Scripts > Load Files into Stack.
 • Velg de bildene du ønsker å bruke. Her kan du velge mellom å hente enkelte filer eller filer som ligger i en mappe. Bildene legger seg i layers, dette ser du i verktøyet/oversikten Layers.
 • Markèr alle layers (bruk shift-tasten klikk på første og siste, da har du merket alle)
 • Velg Edit > Auto-Align Layers
 • I dialogboksen som popper opp velger du hva slags format bildene skal være i:
  Velg helst Sperical, men prøv gjerne de andre.
  Photoshop legger bildene i rekkefølge og har endret/tilpasset perspektivet (warp), automatisk justert farger/lys, 
men du ser fortsatt veldig godt hvor skillet mellom de forskjellige bildene er.
 • Velg Edit > Auto-Blend Layers – Velg Panorama.
 • Beskjær deretter bildet for å fjerne det som ikke fyller hele bildet.
  Velg verktøyet Crop og beskjær slik du selv ønsker.

Du har et ferdig panoramabilde, hvor det er nesten umulig å se skjøtene mellom bildene.