Resultater Juli 2020 – Parallelle linjer


Brua, endene og kirka. – Bernt M Tordhol

Plassering Fotograf Bildetittel
1 Bernt M Tordhol Brua, endene og kirka.
2 Egil Sorgendal Horisontalt og vertikalt
2 Bernt M Tordhol Flest nedover …
Hederlig omtale Siv Helene Kolås Traces of sand
Hederlig omtale Ivar Gundersen Staircase
Antatt Arne K. Braaten Vingnesbrua