Resultater Juli 2021 – Vårløsning


Siv Helene Kolås – Blått i blått

Plassering Fotograf Bildetittel
1 Siv Helene Kolås Blått i blått
2 Siv Helene Kolås Speiling
3 Frid-Jorunn Stabell Forsvinnende spor etter en vinter
Hederlig omtale Øystein Nordås Vannskiføre
Antatt Øystein Nordås Det som blir skjult i snø kommer opp i tø
Antatt Bo Lindblad Is renner ut