Resultater klubbkonkurranse høst 2020 – Gatefoto


Første plass: Uenighet

Fotograf Øystein Nordås

Andre plass: Fredagsvask hengt opp

Fotograf Ivar Gundersen

Tredje plass: Prat på fortauskanten

Fotograf Jørgen Skaug

Antatt: Happy Monks in Lhasa

Fotograf Siv Helene Kolås

Hederlig omtale: Livet i gata

Fotograf Jørgen Skaug

Antatt: Små gatemusikanter

Fotograf Øystein Nordås