Stiftelsesmøte LKK


Stiftelsesmøte LKK 17-1-1951
Etter initiativ av en del interesserte som var samlet den 15.januar ble det holdt konstituerende møte på Kronen onsdag 17/1. Møtet fikk meget god oppslutning, idet 26 interesserte var til stedet. Som dirigent ble valgt Oddvar Svaet.

Dirigenten opplyste at en del interesserte amatørfotografer og smalfilmere hadde drøftet tanken om å få en Kameraklubb i Lillehammer, I første rekke for å høste mere lærdom på fotograferingen og smalfilmingens område. Norsk Selskap for Fotografi var tilskrevet om saken, og dirigenten refererte det meget hyggelige svar som var innløpet. Dirigenten foreslo at det ble dannet en forening med navnet Lillehammer Kameraklubb. Dette ble enstemmig vedtatt, likeså forslaget til lover (med noen mindre endringer, lovene gjengis på foregående side).

Valgene gav følgende resultat:
Formann Harald Sira, nestformann Oddvar Svaet (leder av smalfilmgruppen), sekretær Erik Kjosbakken, kasserer Henry Norstrøm, styremedlem Knut Aandberg (leder av fotogruppen) varamenn 1. Andreas Andreassen, 2. Yngvar Mølmen, revisorer Hans Løkken og Vegard Hagen.

Dirigenten overlot så ledelsen av møtet til den nyvalgte formann. Det ble enstemmig besluttet å melde klubben inn I Norsk Selskap for Fotografi. Etter en enkel bevertning viste Andreas Andreassen et par filmer han hadde tatt opp, bl,a fra Landsturnstevnet. Framvisningen ble lønnet med kraftig bifall. Da man regnet med at stiftelsesmøtet en gang ville bli ”historie” ble det laget noen opptak med et 16mm kamera. Og så gikk ”fotopraten” til henimot midnatt. Det ble utvekslet erfaringer og drøftet hvordan arbeidet I klubben burde drives.

Erik Kjosbakken
sek

Stiftelsesmøte LKK 17_januar 1951.pdf